Archive for  March 2009

Home / March 2009
23 Posts

Jan Guillou: Roffarideologin gör att vi kan släcka ljuset – för gott | Jan Guillou | Kolumnister | Nyheter | Aftonbladet

Roffarideologin gör att vi kan släcka ljuset – för gott

För övrigt anser jag att…

… ett mirakel måtte ha inträffat på Gardermoens flygplats. När jag efter två års bojkott ändå tvingades passera där härförleden var säkerhetspersonalen vänlig.

… Bonniers vill lägga ner den årliga galan för pocketböcker enbart därför att Bonniers fått för stark konkurrens om priserna för mest sålda böcker.

I lördags kväll skulle vi släcka ljuset en timme för att manifestera vår vilja att rädda världens klimat. En vacker tanke. Men påbudet gällde naturligtvis inte våra direktörer, eftersom de står över alla oss andra, eftersom de var och en är värd minst hundra lägre stående människor.

Det är ändå dessa direktörer, och den barbariska ideologi som gör dem möjliga, som är den största miljöfaran i världen. Jag menar inte andligen eller bildligt utan bokstavligen.
Betrakta bara några korta ögonblicksbilder från vårt eget land. Stockholmarnas elbolag såldes ut till privata intressen så att finska direktörer kunde börja rulla sig i miljonbonusar, som alltså stockholmarna fick betala. Skolan är på väg att privatiseras, drivas med vinst och förstöras. Skandiadirektörerna delade ut miljarder till sig själva, så att deras företag gick under, men hellre det enligt direktörsideologin. Järnvägsverksamheten skall försämras, biljettpriserna höjas och standarden sänkas för att nya direktörer ska få rulla sig i nya miljoner. Apoteksverksamheten skall gå samma väg, drivas i privat vinstintresse så att medicinerna blir dyrare, utvecklingen är konsekvent och fundamentalistiskt benhård.

Å andra sidan måste hela bilindustrin läggas ner, det enorma kapitalet förstöras och hundratusentals jobb förloras därför att marknadsfundamentalisterna säger att staten inte får driva bilföretag (utom i Frankrike).

Det tycks inte spela någon roll för marknadsfundamentalisterna att direktörsklassen gång på gång skapar katastrof genom sitt roffande, som nu i den senaste finanskrisen. Att amerikanska roffardirektörer slår sönder världens ekonomi och visar sig odugliga som exempelvis bilfabrikanter leder inte till slutsatsen att de är odugliga utan att skattebetalarna måste plundras för att städa upp efter deras härjningar. Medan direktörsflocken skrikande av skratt drar iväg med miljarder i bonusbelöning.

Detta leder inte till slutsatsen att försäkringsbolag och banker är alldeles för stora ekonomiska enheter för att skötas av roffande direktörer. Slutsatsen blir återigen att skattebetalarna måste betala för direktörsflockens härjningar.
Vad som pågår är alltså historiens största förmögenhetsöverföring från de många till de få. Medan fundamentalister som Maud Olofsson, hon som in det sista försvarade roffarbonusarna, tycks tro att det är någon ”marknad” som kräver att exempelvis direktör Elmehagen på AMF måste få 100 miljoner i pension.

Så är det ju inte. Ingen marknad skulle komma på en så befängd ide. Det är direktörerna själva som kräver bonusar och delar ut dem till varandra, eftersom de har den ekonomiska makten att göra det. ”Marknaden” har ingenting att säga till om, den är helt satt ur spel av den nya roffarklassen.

Om nu politiker som Maud Olofsson är överens med roffarklassen om att allting i hela världen måste drivas med vinst och i syfte att roffarna skall berika sig ännu mer så kommer vi tillbaks till det där med att släcka ljuset.

Huvudprincipen är alltså att all företagsamhet skall drivas så att roffarklassen blir rikare. Även om ett företag som Swedbank går med hundratals miljoner i förlust så skall direktörerna få hundratals miljoner i belöning.

Då kommer den avgörande frågan som direktörerna ger högaktningsfullt fan i men som deras ideologiska drabanter, som Maud Olofsson, borde besvara åt oss skattebetalare. På vilket sätt kan det privata vinstintresset rädda miljön?

Att minska på växthuseffekten kan inte öka bonusmiljarderna åt roffarklassen eftersom minskad miljöförstöring betyder minskade vinster. Det kostar pengar att exempelvis reducera miljöfarliga utsläpp i atmosfären. Säg den direktör som skulle gå med på det. Hellre jordens undergång, efter oss syndafloden, det där får möjligen skattebetalarna städa upp.

Roffarideologin är alltså den i särklass största miljöfaran.
Dinosaurierna behärskade jorden i 100 miljoner år, ty de drevs inte av lönsamhet och bonusar. Vi, Homo sapiens, är den första djurart som kommit på den speciella livsformen. Och vi har inte kommit upp ens i vår första miljon år som jordens herrar. Med nuvarande ideologiska system har vi heller inte en chans att göra det. Vi kommer hellre med vett och vilja att släcka ljuset för gott.

Sen återstår bara den stora frågan vilken djurart som kommer att ta över efter oss.

Iranian beggar was a real-life slumdog millionaire | World news | guardian.co.uk

Iranian beggar was a real-life slumdog millionaire

Man who begged on the streets of western Iran dies leaving a vast fortune in cash, property and jewellery

Slumdog Millionaire

Dev Patel as Jamal and Freida Pinto as Latika in a scene from Slumdog Millionaire. Photograph: AP

Years of scrounging and vagrancy on the streets of Shahr-e Kord in western Iran meant that Talat Habibian was never anything more than a local beggar to his neighbours.

So when he was found dead in his squalid home, no one suspected that the dishevelled tramp who spent his life pleading for money and favours had left behind a vast fortune.

But now a judge has confirmed that Habibian was a real-life slumdog millionaire after police discovered a treasure trove of valuables stashed away when they went to recover his body.

Searching through the dead man’s possessions, officers were stunned to find more than £7,000 in cash, ownership documents to a host of lucrative properties and businesses, and title deeds to acres of fertile farmland.

They also discovered an array of precious jewellery and ornaments, including earrings dating back to the mid-19th century reign of the Qajar king, Mohammad Shah.

The precise value of the assets has yet to be established but officials say it totals several billion Iranian rials – potentially millions of pounds sterling.

The judge, Yousef Bagheri, has been appointed to dispose of them after it was confirmed that Habibian – whose age has been given variously as 70 or 75 – had no apparent heirs or next of kin.

The Oscar-winning Slumdog Millionaire tells the story of children forced to become street beggars in the Indian city of Mumbai.

Habibian is not Iran’s first wealthy beggar. In 2003, a 40-year-old Tehran woman filed for divorce after discovering that her husband, a wealthy carpet trader, regularly begged in a rundown neighbourhood in the south of the city after swapping his businessman’s clothes for those of a tramp.

The husband explained that he was driven by a compulsive urge stemming from his impoverished upbringing in which he fell under the spell of organised beggars.

And three years ago, a beggar arrested by police in Tehran was found to have £10,000 in the bank and own a luxury flat in the city’s affluent northern suburbs.

The Iranian authorities have taken steps periodically to stamp out begging. In 2006, Tehran city council offered monthly inducements of £360 for adults and £150 for children to give up the practice. The venture failed because beggars said the incentives were less than what they earned on the streets.

I am not a fan of Mr. Krugman, he is part of the system that has been destroying the lives of millions of people and the only reason he is now raising his voice is that he is seeing a sinking ship, a ship made out of sponge and painted as steel by people like him.

Nobel laureate

Nobel laureate Krugman slams Geithner bailout plan

Mon Mar 23, 2009 12:24pm EDT

WASHINGTON (Reuters) – Nobel-prize winning economist Paul Krugman said in remarks published on Monday that the latest U.S. Treasury bailout program is nearly certain to fail, triggering a sense of personal despair.

U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner on Monday unveiled a plan aimed at persuading private investors to help rid banks up to $1 trillion in toxic assets that that are seen as a roadblock to economic recovery.

“This is more than disappointing,” Krugman wrote in The New York Times. “”In fact it fills me with a sense of despair.”

“The Geithner scheme would offer a one-way bet: if asset values go up, the investors profit, but if they go down, the investors can walk away from their debt,” the Princeton University economist said, citing weekend reports outlining the plan.

“This isn’t really about letting markets work. It’s just an indirect, disguised way to subsidize purchases of bad assets,” he added.

Krugman called it a recycled idea of former Treasury Secretary Henry Paulson, who later abandoned the “cash for trash” proposal.

“But the real problem with this plan is that it won’t work,” he says, adding that bad loans may be undervalued because there is too much fear in the current climate.

“But the fact is that financial executives literally bet their banks on the belief that there was no housing bubble, and the related belief that unprecedented levels of household debt were no problem. They lost that bet. And no amount of financial hocus-pocus — for that is what the Geithner plan amounts to — will change that fact,” Krugman wrote.

While the real economy is being hurt by the meltdown of the financial system itself, Krugman says this is not the first or the last time this has happened. And there are lots of roadmaps to get us out.

“It goes like this: the government secures confidence in the system by guaranteeing many (though not necessarily all) bank debts. At the same time, it takes temporary control of truly insolvent banks, in order to clean up their books,” Krugman said.

Time is running out on the Obama administration to take control of the banks – and the crisis.

“If this plan fails – as it almost surely will – it’s unlikely that he’ll be able to persuade Congress to come up with more funds to do what he should have done in the first place,” he wrote.

The White House strongly disagreed with Krugman’s assessment, defending the administration plans on the morning talk shows.

“I think Paul’s just wrong on this one,” Christina Romer, head of the White House Council of Economic Advisers, said on ABC’s “Good Morning America” show just ahead of the plan’s release.

“This is really tails both the government and the private sector win, heads both the government and the private sector lose. We both are going to have, as the saying goes, skin in the game.”

This is interesting, finally a US president is opening up to Iran and IRI in a language not full of bullish stupidity like the ones in the past.

The only sad part is that Obama chose not to congratulate the Afghans and other nations who also celebrate NoRuz as well.

YouTube – The President’s Message to the Iranian People

VIDEOTAPED REMARKS BY THE PRESIDENT IN CELEBRATION OF NOWRUZ (in Farsi)

THE PRESIDENT:  Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.

This holiday is both an ancient ritual and a moment of renewal, and I hope that you enjoy this special time of year with friends and family.

In particular, I would like to speak directly to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran.  Nowruz is just one part of your great and celebrated culture.  Over many centuries your art, your music, literature and innovation have made the world a better and more beautiful place.

Here in the United States our own communities have been enhanced by the contributions of Iranian Americans.  We know that you are a great civilization, and your accomplishments have earned the respect of the United States and the world.

For nearly three decades relations between our nations have been strained.  But at this holiday we are reminded of the common humanity that binds us together.  Indeed, you will be celebrating your New Year in much the same way that we Americans mark our holidays — by gathering with friends and family, exchanging gifts and stories, and looking to the future with a renewed sense of hope.

Within these celebrations lies the promise of a new day, the promise of opportunity for our children, security for our families, progress for our communities, and peace between nations.  Those are shared hopes, those are common dreams.

So in this season of new beginnings I would like to speak clearly to Iran’s leaders.  We have serious differences that have grown over time.  My administration is now committed to diplomacy that addresses the full range of issues before us, and to pursuing constructive ties among the United States, Iran and the international community.  This process will not be advanced by threats.  We seek instead engagement that is honest and grounded in mutual respect.

You, too, have a choice.  The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations.  You have that right — but it comes with real responsibilities, and that place cannot be reached through terror or arms, but rather through peaceful actions that demonstrate the true greatness of the Iranian people and civilization.  And the measure of that greatness is not the capacity to destroy, it is your demonstrated ability to build and create.

So on the occasion of your New Year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.  It’s a future with renewed exchanges among our people, and greater opportunities for partnership and commerce.  It’s a future where the old divisions are overcome, where you and all of your neighbors and the wider world can live in greater security and greater peace.

I know that this won’t be reached easily.  There are those who insist that we be defined by our differences.  But let us remember the words that were written by the poet Saadi, so many years ago:  “The children of Adam are limbs to each other, having been created of one essence.”

With the coming of a new season, we’re reminded of this precious humanity that we all share.  And we can once again call upon this spirit as we seek the promise of a new beginning.

Thank you, and Eid-eh Shoma Mobarak.