تالاب انزلی رو به نابودی است | RFI

Home / تالاب انزلی رو به نابودی است | RFI
Share this...
Share on Facebook11Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

تالاب انزلی رو به نابودی است | RFI.

تالاب انزلی رو به نابودی است

DR
نوشتۀ آرش ادیب زاده

به دنبال تخریب بیش از پیش محیط زیست ایران در سال های اخیر، بسیاری از اماکن پر اهمیت زیست محیطی در معرض نابودی قرار دارند . در این میان تالاب انزلی، یکی از مهمترین زیستگاه های پرندگان و آبزیان ایران به دلیل بی توجهی مسئولان و ورود بی رویۀ فاضل آب شهری، مواد شیمیایی و فاضل آب کارخانه ها و سموم کشاورزی به آن در خطر نابودی قرار دارد.

در حال حاضر با در نظر گرفتن آلاینده های جاری در درون تالاب انزلی، میزان آلودگی آب این تالاب به میزان ده برابر بیشتر از بالاترین حد نصاب های قابل قبول استاندارد های جهانی افزایش پیدا کرده است.

در این میان کشورژاپن برای بازسازی و احیای تالاب انزلی 600 میلیون دلار کمک خواهد کرد و کارشناسان ژاپنی عملیات آموزشی و اجرایی احیای این تالاب را آغاز کرده اند .در این زمینه سفیر ژاپن در ایران متذکر شده است که در فرهنگ ژاپن  طبیعت و محیط زیست اهمیت ویژه ای دارد و از آنجا که تالاب انزلی اهمیتی بین المللی دارد ژاپن  برای مشارکت در احیای آن احساس مسئولیت می کند.

در ارتباط با وضعیت کنونی تالاب انزلی دکتر اسماعیل کهرم متخصص محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران متذکر می شود که متأسفانه در ایران تمامی 252 تالاب موجود در لبۀ خشک شدن و انقراض قرار گرفته اند. حال تالاب انزلی  یکی از مهمترین تالاب های ایران است و از سوی یونسکو در چهارچوب طرح انسان و زیست کره از آن محافظت می شود. همچنین تالاب انزلی جزو تالاب های جزو کنوانسیون رامسر است، کنوانسیونی بین المللی که برای حفظ تالاب ها و پرندگان مهاجر در سال 1971 در شهر رامسر منعقد گشت و اکنون پیش از 1700 تالاب در سراسر جهان در لیست اسامی این کنوانسیون مورد حفاظت قرار گرفته اند.

دکتر اسماعیل کهرم تأکید می کند که تالاب انزلی روزی که به عضویت کنوانسیون رامسر در آمد بیش از 21 هزار هکتار وسعت داشت ولی اکنون وسعت آن به حدود 12 هزار هکتار کاهش یافته است.

پرندگان تالاب انزلي
DR
Share this...
Share on Facebook11Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
%d bloggers like this: